Young and beautiful, just to end up as a breedable vessel for her superior conquerers, art by me @__arcanemortem__

2021.12.05 05:27 __arcanemortem__ Young and beautiful, just to end up as a breedable vessel for her superior conquerers, art by me @__arcanemortem__

Young and beautiful, just to end up as a breedable vessel for her superior conquerers, art by me @__arcanemortem__ submitted by __arcanemortem__ to CreepyArt [link] [comments]


2021.12.05 05:27 nopointinlife1234 *Spolier* Just reached the controversial part and I don't know if I want to keep playing...

Okay, so they just did Joel like that. A character that I was invested in gaming wise like few other in my 30 year old life.
Why should I keep playing? This just feels...so cheap.
I was really liking the game, but that was just such a horrible decision.
How could this game ever redeem itself from that?
Should I just stop here?
submitted by nopointinlife1234 to thelastofus [link] [comments]


2021.12.05 05:27 Spaceyace So, we got rid of belts to make room for weapons/rings. But we still have 105 spaces for key items. Why? Give me my inventory space.

[Title]
submitted by Spaceyace to ffxiv [link] [comments]


2021.12.05 05:27 Ghostsp00n Just stop eating

You've gone the entire day without doing it just keep it going. I'm so tired of eating everyday. I feel better starving. Eating is a hassle and a waste of money. Might as well starve yourself to death. It's not like anyone cares anyways.
submitted by Ghostsp00n to intrusivethoughts [link] [comments]


2021.12.05 05:27 Floki-2021 Test

submitted by Floki-2021 to ShadowBan [link] [comments]


2021.12.05 05:27 onetwozee Have you taken any of these PHL courses? Need something light

I need an upper lib PHL course for next semester and the following are the only ones that work with my schedule: PHL 661, PHL 612, PHL 614, PHL 606. If anyone has experience with these courses, can you please let me know how they were + how much work you had to do? My winter semester is packed and so I'm looking for a course with the least work possible. Thanks in advance!
submitted by onetwozee to ryerson [link] [comments]


2021.12.05 05:27 highwayrobberyman Some of my favorite sets. They’re all SoundCloud. Some of these are mind blowing. Enjoy!

-Erick Morillo live @ Space Terrace 5/13/05
https://soundcloud.app.goo.gl/6s85tKwHyiZdwVoN6
-ATFC Radio 1 Essential Mix January 09
https://soundcloud.app.goo.gl/E8PQAHd7ArkCwrDq8
-Martin Books-Budpest
https://soundcloud.app.goo.gl/Yd1BdwjRWhe2HHyz6
-Nic Fanciulli James Zabiela Essential Mix Live at Surfcomber hotel WMC Miami
https://soundcloud.app.goo.gl/8dnLHQgGeRvsWTq49
-Erick Morillo live @ Space Miami 2/15/05
https://soundcloud.app.goo.gl/c2BTSqmLgpR29cD39
-Chus and Ceballos live @ Marquee Las Vegas 8/13/11
https://soundcloud.app.goo.gl/oHwKJDaMqztTQFLf6
-Axwell live @ Juicy Beach WMC Miami 3/26/09
https://soundcloud.app.goo.gl/wJqAspQo6dh9U3vm6
-Ferry Corsten Live @ Exhange LA 8/14/15
https://soundcloud.app.goo.gl/DBWKeQPb913WjwE58
-Mark Knight Essential Mix live @ Space Ibiza
https://soundcloud.app.goo.gl/6uzGZPHa2kKwzKMZA
submitted by highwayrobberyman to EDM [link] [comments]


2021.12.05 05:27 CE_Owner Here is my CX5 Carbon Edition AWD Turbo, I'm in love with it. I got it on July 5th.

submitted by CE_Owner to CX5 [link] [comments]


2021.12.05 05:27 Low_Beginning_9301 I finally did it -161 attempts and it’s done

I finally did it -161 attempts and it’s done submitted by Low_Beginning_9301 to bindingofisaac [link] [comments]


2021.12.05 05:27 RussoSedena ASML only young/recent graduates?

Well I guess most companies prefer young applicants. However some companies do have a policy to be open to older people (40s, 50s?), career changers etc. Any idea how things are in ASML entry level positions, for example assembly or manufacturing? Some of those positions seem to only require highschool but I guess they have enough applicants to only take those with degrees, right?
submitted by RussoSedena to eindhoven [link] [comments]


2021.12.05 05:27 Recelatsiz sultan abdulhamidın robot teknolojisi👇

sultan abdulhamidın robot teknolojisi👇
https://preview.redd.it/cvjs03w5po381.png?width=1080&format=png&auto=webp&s=14a078e633338f43b7aa832204193feb2f283dcf
  1. Abdülhamid Han’ın yaptırmış olduğu ‘ALÂMET’ isimli robot; dünyada ezan okuyan ilk saat olma özelliğine sahiptir. Sultan, bu muhteşem özelliklere sahip saati Japonya’ya göndermiştir. Muhtemel ki Japonlar, bugünkü robot teknolojilerini, semâ yapan, ezan okuyan bu saatten almışlardır. 1887 yılında Japon İmparatoru’nun yeğeni Prens Komatsu bir savaş gemisiyle İstanbul’a gelir. Abdülhamid Han’a birtakım hediyeler takdim eder ve Sultan ile görüşmelerde bulunur. 1889 yılında ise; Japon İmparatoru Meiji, İstanbul’a özel elçiler gönderir. Bu elçilerle birlikte; Sultan Abdülhamid Han’a özel hediyeler ve bir de özel bir mektup gönderir. Gönderilen bu hediyeler içersinde; Japonya’nın en büyük nişanı olan, Büyük Krizantem Nişanı’nı da vardır. Bu Nişan, Sultan Abdülhamid Han’a takdim edilir. Özel mektupta ise Japon İmparatoru, Abdülhamid Han’dan; “İslâm dini, ilim ve teknolojik gelişmeler, vakıflar, hayır kurumlar vs. konuları ile ilgili olarak kendilerine Japonca veya Fransızca olarak bilgiler,” gönderilmesini rica eder. Abdülhamid Han, konuyu Şeyhülislam Cemâleddin Efendi’ye açar. Osmanlı’nın bilgi ve teknolojisi hakkında bilgi isteyen, deniz aşırı bir ülkeye, eli boş elçiler gönderilemezdi. İlk etapta; tezhipli bir Kuran-ı Kerim ve daha bir çok hediye, elçilerle Japon İmparatoru’na gönderilir. Diğer bilgiler için de süre istenir. Bu süre zarfında Sultan Abdülhamid Han, Yeni Kapı Mevlihânesi saat sanatkârı, Musa Dede’yi Huzur’a çağırır. Musa Dede saat mekaniğini çok iyi bilen zattı. Sultan, Musa Dede’den; “çok iyi bir ekip kurarak, daha önce hiç yapılmamış, eşi benzeri olmayan, teknolojik bir saat yapmasını,” ferman buyurur. Bunun üzerine Musa Dede, yedi kişilik bir ekip kurarak çalışmalara başlar. ” Daha önce hiç yapılmamış, dengi olmayan nasıl bir saat yapmalı ?” Diye derin düşüncelere dalar.
https://preview.redd.it/bye4333epo381.png?width=728&format=png&auto=webp&s=391dcccea60ab60adf651a93d7584ee6b0b56182
Birkaç gün sonra, Sultan Abdülhamid Han, çalışmalar hakkında bilgi almak için Musa Dede’yi Huzur’a çağırır. Musa Dede ve ekibinin çizdikleri projeleri inceler, ancak bunlardan tatmin olmaz. Çünkü Musa Dede’nin getirdiği çizimler, klasik saat örneklerinin değişik versiyonlarıdır. Huzur’da bulunan Derviş Dede’ye fikri sorulur. Derviş, kağıttaki çizimleri inceler ve şöyle der: “Bu saat Semâzen şeklinde olsun. Her saat başı, kollarını açıp semâ etsin ve gong çalsın.” Sultan Abdülhamid Han projeyi eline alır, dikkatlice inceler, tefekküre dalar ve dahiyane şu fikri söyler: “Hayır gong çalmasın! Ezan okusun. Öyle bir tertip yapın ki, saat başı ezan okusun,” der. Kağıda birkaç ayrıntı çizerek Musa Dede’ye verir. Musa Dede, “Ferman Sultanımındır,” diyerek düşünceli bir şekilde huzurdan ayrılır. Guguklu, gonglu ve değişik melodili saatler mevcuttu. Bunlar; körük ve mekanik düzenlerle halledilebilirdi. Ama ezan sesi, insan sesiydi. Bu nasıl yapabilirdi? Sultan’a, ‘ Efendim bu nasıl olur?’ Demeden Huzur’dan çıkmıştı. Musa Dede, bu düşüncelerde sahafları dolaşırken, Fakir Dede’ye rastlar. Fakir Dede Melâmi Mevlevî Meşreb bir zattı. Musa Dede, konuyu gizlice Fakir Dede’ye açar. Fakir Dede, Musa Dede’yi neşeye boğan şu bilgileri vermişti: Frenk icadı Gramofondan ilham alınabilir. Edison 1877 yılında fonograf cihazını bulmuştu. Ses kaydı yapan bu cihazı önerir. Gramofonun 1887 yılının 20 Eylülü’nde Emil Berliner tarafından patenti alınmıştı. Yani ezan okuyan saat yapmak mümkündü.
https://preview.redd.it/ovyxo6qipo381.png?width=1410&format=png&auto=webp&s=178ed870bc6fb7dd0f93ed5a4e6c96346d6026b3
Hemen çalışmalara başlandı. Kısa bir süre sonra, Semâzen şeklinde, normal bir insan boyuna yakın, saatli bir robot yapıldı. Robotun özellikleri şu şekilde idi: Kaideye oturtulmuş gövdesi; saat başı semâ ediyor, bu esnada kollarını açıyor, gümüş levhalardan yapılmış etekleri açılıyor ve aynı anda ezan okuyordu. Etek kısmının üstündeki mazgallardan ezan sesi geliyordu. Öyle bir mekanizma kurulmuştu ki, tüm bunları yaparken yarım metre yürüyor, hem dönüyor ve ezan bitince de tekrar yarım metre geri giderek yerine dönüyor; kollarını ve eteklerini indiriyordu. Robot’un tamamı gümüş ve altın kaplamadan yapılmıştı. Robot’un arka kısmında kurma yeri mevcuttu ve yedi günde bir kuruluyordu. Robot’u Sultan Abdülhamid Han’a gösterdiklerinde, Sultan çok beğenmiş ve biraz da şaşkınlıkla; ” bunun ismi ALÂMET olsun. Bu tam bir ALÂMET,” demişti. Alâmet’in, gövdesinin boyun kısmına yakın yerinde; altın işlemeli ay-yıldız, eteğindeki mazgalların altında ise, Osmanlı Devlet Arma’sı bulunuyordu. Sağ kolunun altında ise, bu projede yer alan ustaların baş harfleri yer almıştı. Sultan Abdülhamid Han; asrın harikası, sanat ve teknoloji eseri olan, ezan okuyan bu robotu, Ertuğrul Firkateyni ile Japon İmparatoru’na, özel bir mektup, başka hediyeler ve nişanlar ile beraber göndermişti. Firkateynin, kafile Başkanı Albay Osman Bey, gemi komutanı da Yarbay Ali Bey’di. Temmuz 1889 yılında İstanbul’dan yola çıkan gemi, 7 Haziran 1890 tarihinde Japonya’nın Yokohoma limanına varmış ve Japon Hanedanınca görkemli bir tören ile karşılanmıştır. Şimdi, bu Alâmet isimli ezan okuyan saatin varlığı bugüne kadar niye bilinmedi? Biraz bu konuyu irdeyelim: Japon elçiler İstanbul’a gelip, Sultan Abdülhamid Han’a Japonya’nın en büyük nişanı olan Krizantem’i verdiklerinde, mukabiliyet esasına göre, kendilerine Abdülhamid Han’ın da, Osmanlı Devlet’i adına Japon İmparatoru’na bir nişan verip vermeyeceği sorulur. Bunun üzerine Ertuğrul Firkateyni ile ; Osmanlı Özel Nişanı ve yanında diğer hediye ve nişanlar, Osman Bey tarafından Japon İmparatoru’na takdim edilir. Tarih kitapları ve Osmanlı arşivlerinde bu olaylar belgelerle sabittir. Fakat bilinmeyen konu şudur: Peki Alâmet isimli, ezan okuyan, saatli robottan neden hiç söz edilmez! Bu işin sırrı da şudur: Belgeler de şöyle der: “Osmanlı nişanları, hediyelerle beraber Japon İmparatoru’na takdim edilmiştir.” Bu kısımlar Japonlara ait belgelerde ise şu şekilde mevcuttur: ” Osmanlı Devleti adına, Sultan Abdülhamid Han’ın elçileri, Osmanlı nişan ve hediyelerini Japon İmparatoru’na sunmuşlardır.” İşin püf noktası, Alamet’ten bahsedilmemesinin sırrı burada saklıdır. Şimdi lütfen dikkat buyurun: Osmanlıca, Alâmet demek, nişan, işaret demektir.Yani ALÂMET kelimesinin Osmanlıca lügat karşılığı NİŞAN’dır. İşte sır budur. ALÂMETTEN; NİŞANLAR VE HEDİYELER olarak kayıtlarda bahsedildiğinden, Alâmet adeta kamufle olmuştur. Yani bilerek bir saklama yoktur. Bugüne kadar tarihin tozlu sayfalarında saklı kalmış bir hakikat böylece ilk defa gün yüzüne çıkmış oldu. Fakat yine de akıllara bazı soru işaretleri gelebilir? Meselâ, Japonlar niye bu robot (Alâmet) gerçeğini ifşa etmemişlerdir? Bu soruya şöyle yanıt bulunabilir: O dönemlerde Japon Hanedanlığı karışıklıklar yaşıyordu.

https://preview.redd.it/rthlqnympo381.png?width=1073&format=png&auto=webp&s=4c88d9fcd0752cf0698458576cce207fa0a3bd69
Saraylar ve bazı özel hediye mekânları yağmalandı, soyuldu. Alâmet o karışık dönemde, bu soygunlar esnasında birinin eline geçmiş olabilir. Bir başka soru işareti ise; O dönemlerdeki saat firmaları acaba Alâmet’ten ilham almış olabilirler mi? Mesela, Seikosha saat fabrikası 1892 yılında kurulmuş, 1899 yılında ilk alarmlı saati piyasaya sürmüştür. 1881 yılında Kintaro Hattori tarafından Seiko Co limitet şirketi kurulmuştur Soru şudur: Acaba Alâmet bu saatlere ilham olmuş mudur? Acaba Alâmet’in üzerinde bulunan 7 ustanın baş harfleri bir şeyler ifade ediyor mudur? Ezan okuyan saatlerin menşeinin Japonya olmasında acaba ne kadar Alâmet’in etkisi vardır? Bilinmez ama bilinen bir şey varsa; ilk ezan okuyan ve robot sayılabilecek saati dünyada ilk defa Sultan Abdülhamid Han sahneye çıkarmıştır. SIRDAŞ, Alâmetle ilgili olarak Sultan Abdülhamid Han’a tarihi bilgileri okur, ve Kara Kaplı’ya kaydeder. Sultan Abdülhamid Han’da; “bu teknolojinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgular.” Alâmet’in tek resmi; muhtemelen YILDIZ yağmasında yanmış olup, deforme olmuş haliyle geride kalkan parçasına baktığımızda; bu projede görev alan ustalardan biri elinde kurma kolu ile görülmekte, yanında ise Alâmet bulunmaktadır.Resmin üzerinde, silinmiş Osmanlıca yazılar ve bir köşesinde silinmiş Japonca harfler yer almaktadır.
submitted by Recelatsiz to Cagneliler [link] [comments]


2021.12.05 05:27 GalacticWizard710 I paid 45 dollars for 60 LANDRACE mix strains and they sent me at least 150 seeds. This company is awesome. Mt zion seeds. I got these as an addition to a pheno hunting and breeding project that my daughter will probably end up inheriting when I die of old age. I'm 27.

submitted by GalacticWizard710 to cannabiscultivation [link] [comments]


2021.12.05 05:27 tourist_fake Any of you going to NH7 weekender Pune in feb?

Just asking, to know if there are any music lovers like me. We can then connect if you want, because right now can't find anyone to go with from Nagpur.
submitted by tourist_fake to nagpur [link] [comments]


2021.12.05 05:27 HEX_LiteDwarf looking for some help with using my sim in a apartment and reducing the vibration it transmits to the floor.

As the title says im looking for some recommendation/tips for ways to reduce the vibrations my rig makes since im on the 2nd floor. also to add my setup is a 2.5 clubsport setup on a gt omega ART full frame.
submitted by HEX_LiteDwarf to simracing [link] [comments]


2021.12.05 05:27 shashroy While students may have to pay a small student union/semester fee, the countries that offer free tuition (living costs not covered) to all individuals, regardless of their nationality are......

While students may have to pay a small student union/semester fee, the countries that offer free tuition (living costs not covered) to all individuals, regardless of their nationality are...... submitted by shashroy to MapPorn [link] [comments]


2021.12.05 05:27 Bozhark 2nd Amendment Copiasta

Like the fucking trash they are. If you were anti gun before Covid then you cannot be trusted. You missed the ideological boat. It’s too late for you to be a part of the club...sorry. When will you understand that you are our enemies and we never wanted you armed. You ruined everything for us. Prices, availability, quality control, reputation, etc. Before you entered the market we had a good thing going. Now the gun market is a shit show just like everything else you fucking touch. You do absolutely nothing to help our cause because you still insist on voting for gl0b0h0m0 filth. Go back to LGO and stay there.
submitted by Bozhark to copypasta [link] [comments]


2021.12.05 05:27 BadaB00mBabay Вакцинация

Вакцинация submitted by BadaB00mBabay to NoLawRus [link] [comments]


2021.12.05 05:27 NobleStealthephant Forget morality. Embrace Drukhari.

Forget morality. Embrace Drukhari. submitted by NobleStealthephant to Grimdank [link] [comments]


2021.12.05 05:27 ROELOF_music Of Love And Life... - ROELOF. (My recently released EP)

submitted by ROELOF_music to shareyourmusic [link] [comments]


2021.12.05 05:27 NiceCow666 Probably my favorite screenshot in this game. Imagine hiking through a remote location and encountering this suddenly lol. The eyes are so freaky.

Probably my favorite screenshot in this game. Imagine hiking through a remote location and encountering this suddenly lol. The eyes are so freaky. submitted by NiceCow666 to jurassicworldevo [link] [comments]


2021.12.05 05:27 ContentForager2 We just released another free loop pack. 60 sauced up drum loops total for all the creators out here! 96k/24bit .wav sources. 100% Royalty-Free. Designed in Vancouver, Canada by Subsocial Studios. (/r/ableton)

submitted by ContentForager2 to mistyfront [link] [comments]


2021.12.05 05:27 808gecko808 How the Iconic Moniz Family Were Raised in the Waves of Waikīkī: Waikīkī often seems like a playground for tourists. But when the iconic Moniz surfing family lost their house in East O‘ahu, the famous shoreline became home once again.

How the Iconic Moniz Family Were Raised in the Waves of Waikīkī: Waikīkī often seems like a playground for tourists. But when the iconic Moniz surfing family lost their house in East O‘ahu, the famous shoreline became home once again. submitted by 808gecko808 to Waikiki [link] [comments]


2021.12.05 05:27 PickleeeeeRick Winterlicher Königssee

Winterlicher Königssee submitted by PickleeeeeRick to de [link] [comments]


2021.12.05 05:27 win7ultimateX Windows Vista running on my Early 2006 MacBook Pro 15 inch

submitted by win7ultimateX to WindowsVista [link] [comments]


2021.12.05 05:27 jajajsjwjheeh To all the kochi natives

If there is any good MMA/KICKBOXING/MUAY THAI training centre near EDAPPALLY please let me know in the comments.
submitted by jajajsjwjheeh to Kerala [link] [comments]


http://zizaka.ru